Frølundvej 41, Hammerum, 7400 Herning
+45 2124 9664

Invitation til Generalforsamling i Sport 92 – Torsdag den 23/3 2023 kl 19.00-21.00

Invitation til Generalforsamling i Sport 92 – Torsdag den 23/3 2023 kl 19.00-21.00

Invitation til generalforsamling i Sport 92 
Torsdag den 23/3 kl 19-21.00 
i kultursalen i Hammerum Gjellerup Hallen.

Dagsorden for Ordinær Generalforsamling i Sport 92

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning

·  Formanden og afdelingsformændene aflægger beretning

·  Beretning for Motion og Kultur

3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4.     Indkomne forslag – evt forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være undertegnede i hænde pr mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.     Valg af medlemmer til diverse poster

6.     Evt.

Af hensyn til bestilling af forplejning, så:

Tilmelding på mail til [email protected] senest torsdag den 16/3.

Velmødt