Frølundvej 41, Hammerum, 7400 Herning
+45 2124 9664
info@sport92.dk

Regler

Generel information

 • Sport 92  Fitness er Røgfrit område.
 • Det er ikke tilladt at råbe og virke frastødende i lokalet.
 • Tasker, tøj og fodtøj skal opbevares i omklædningsrummene. Sport 92 Fitness er ikke erstatningsansvarlig for tyveri eller eventuelle skader, der er sket i eller uden for Sport 92 Fitness.
 • Værdigenstande kan anbringes i de dertil indrettede værdibokse, som hænger i centret.
 • Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træning i Sport 92 Fitnesscenter.
 • Alt tyveri anmeldes til politiet.
 • Der er videoovervågning i alle tre Fitness lokaler.

Dopingkontrol

 • Præstationsfremmende stoffer må ikke benyttes af centrets medlemmer.
 • Såfremt personalet fatter mistanke om et medlems brug af ulovlige stoffer, forbeholder Sport 92 Fitness sig ret til at bortvise vedkommende på stedet, og medlemskabet ophæves med øjeblikkelig virkning og uden refusion af nogen art. (find listen over forbudte stoffer på www.doping.dk).
 • Medlemmer af centeret skal til enhver tid, stille sig til rådighed for en mulig dopingkontrol.

Nøglekort (medlemskort)

 • For at få adgang til Sport 92, Fitness kræves et nøglekort. Nøglekortet fungerer ligeledes som medlemskort og er derfor personligt og må IKKE overdrages til andre – heller ikke ved ophør af medlemskab/abonnement. Ved misbrug inddrages kortet uden refusion af nogen art!
 • Kortet refunderes ikke ved ophør af abonnement/medlemskab.
 • Nøglekortet SKAL medbringes hver gang, du benytter lokalet og SKAL registreres af dørsystemet – også når døren står åben.
 • Mister eller beskadiger man sit nøglekort, skal der købes et nyt for igen at kunne benytte Fitness-faciliteterne.

Medlemmer under 18 år

 • Medlemmer af Sport 92 Fitness skal være fyldt 14 år.
 • Medlemskab for personer under 18 år kan kun tegnes, hvis en forælder eller værge tegner medlemsskabet for personen.

Ordensregler

 • Centret må kun benyttes i forbindelse med træning.
 • Under træning skal der altid anvendes beklædning og fodtøj, der er beregnet til indendørs træning.
  Brug af underdørs fodtøj er ikke tilladt i fitnesscenteret.
 • Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.
 • Håndklæder SKAL bruges til afdækning/aftørring af sæde og ryglæn ved træning af hygiejniske årsager.
 • Husk at aftørre og spritte af efter endt brug af træningsudstyr og sæt træningsredskaberne på plads.
 • Misbrug af inventar, træningsmaskiner og lign. giver SPORT 92 ret til at indkræve omkostningerne dækket af medlemmet.
 • Hvis der er kø ved cyklerne/løbebånd/romaskiner m.m. må du højest træne i 15 min.
 • Af veterinære årsager er det ikke tilladt at medbringe fødevarer og læskedrikke med i lokalet. Dog er en drikkedunk til vand tilladt.
 • Der er ikke personale på i alle de åbne timer, så derfor er det i alles interesse, at tage hånd om lokalet, som var det ens eget.
 • Anvisninger fra centrets medarbejdere skal følges.
 • Husk : Sluk for TV’et,  når du forlader lokalet som den sidste.

Mvh

Bestyrelsen