Frølundvej 41, Hammerum, 7400 Herning
+45 2124 9664

Nyheder indsat i dato orden

2024 03-21. Så har der været generalforsamling i Sport 92 som Motion og Kultur er en del af.For Motion og Kultur aflagde Anna beretning. Hun nævnte at der havde været 135 personer i snit til mandagsmotionen. Udflugterne havde også været godt besat. Kaj gennemgik regnskabet, der viste et mindre underskud, som til dels skyldes et indkøb af en foreningscomputer.Anna Søndergaard og Anna Marie Andersen var på valg. De blev begge valgt for 2 år.Suppleanterne Bodil og Kurt Pedersen samt Inga Iversen og Hans Henrik Voss var på valg for 1 år. De blev også valgt.

Alle reaktioner:11

Fra Motion og Kultur Medlemsbrev september 2023. 

Kære medlemmer. 

Mandag den 25. september starter efterårs sæsonen. 

Kl. 14.30 i Kultursalen (ingen motion den første gang). 

Foredrag ved læge Jerk W. Langer. ”Glad og frisk hele livet” 

Siger om sig selv – fra sofakartoffel til supermotionist. 

Kaffepause. Medbring KOP. 

Uddeling og gennemgang af efterårsprogrammet. 

Præsentation af instruktører for idrætterne. 

Hvis man ikke magter motionen, er der mulighed for at deltage i kaffe og foredrag. 

Kontingent for efteråret 450 kr. inkl. kaffe. 

Se annonce i Sunds/Gjellerup avis i denne uge. 

De bedste hilsener med håb om en god sæson fra  

Motion og Kultur udvalget 

Anna Søndergaard 

___________________________________ XXXX ____________________________________

2023 03-26. Ca. 120 deltog i forårsfesten som afslutning på vinterens aktiviteter. Vi fik noget rigtig godt mad på vores medbragte service. Gårdsangerne fra Thy underholdt os og det gjorde de godt. Kaj takkede de frivillige og udvalget for det store arbejde de gør for at vi kan nyde vores aktiviteter. Vi havde samlet ind til lidt chokolade og et gavekort til udvalget.Anna takkede Ingrid og Niels Peder for deres indsats i udvalget gennem 10 år. De er blevet afløst af Dorthe og Kaj.Anna takkede også Ingrid og Jens Brams for deres ledelse af seniordans gennem 20 år.Alt i alt en hyggelig aften hvor snakken gik godt.Husk nu at selv om vinteraktiviteterne er færdige, så er der stadigvæk stavgang og krocket.

Alle reaktioner:88

2023 03-23. Så har der været afholdt generalforsamling i Sport 92. Ca. 50 var mødt op i kultursalen. Motion og Kultur var nok lidt overrepræsenteret.Formændene aflagde beretning og kunne fortælle om et godt 2022, som kassererne senere kunne bekræfte.Så var der valgene til de enkelte udvalg. Det var næsten genvalg over hele linien. Det vidner om en god trivsel i de enkelte afdelinger.I Motion og Kultur havde Niels Peder og Ingrid Hedegaard valgt at stoppe efter 10 år i bestyrelsen. Deres pladser blev besat af Dorthe og Kaj Lindbjerg.Under evt. blev der bedt om lidt mere hjælp til Lørdagssjov og om noget mere/bedre hjælp til seniorne i fitnesslokalet. Her tænkes på korrekt brug af maskinerne.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Invitation til generalforsamling i Sport 92 

Torsdag den 23/3 kl 19-21.00 

i kultursalen i Hammerum Gjellerup Hallen.

Dagsorden for Ordinær Generalforsamling i Sport 92

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning

·  Formanden og afdelingsformændene aflægger beretning

·  Beretning for Motion og Kultur

3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4.     Indkomne forslag – evt forslag, der ønskes behandlet under dette punkt,

         skal være undertegnede i hænde pr mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.     Valg af medlemmer til diverse poster

6.     Evt.

Af hensyn til bestilling af forplejning, så:

Tilmelding på mail til undertegnede senest torsdag den 16/3.

Erling Engelund

MogK Forår 2023.

Fra Motion og Kultur

Medlemsorientering september 2022

Vi nærmer os Motion og Kulturs Efterårssæson.

Se annoncen i Sunds Gjellerup avis den 14. september.

Opstart mandag den 26. september kl. 14.30 i Kultursalen.

Vi starter ud med besøg af Nærpolitiet fra Ikast, som fortæller om,

hvordan vi undgår tricktyverier, svindel, m.m. som der er rigtig meget af.

En kaffepause, og vi synger et par sange.

Uddeling og gennemgang af efterårsprogrammet.

Tilmelding til de forskellige aktiviteter.

Der er ingen motion den dag.

Ny medinstruktør til den fælles opvarmning.

Vi håber at se rigtig mange af jer igen.

Hvis i har ændrede tlf. nr. eller mail adr. så giv besked.

Mvh

Motion og Kultur

Anna Søndergaard

Tlf. 29263594

Motion og Kultur 2022 06-29

Hermed en lille sommerhilsen.

Vi har her i foråret gennemført de planlagte ture.

Aftentur. Vandretur i Ulvedal Plantage, med efterfølgende besøg på Idrætsskolerne i Ikast.

Heldagstur til Fyn, begge gange med god tilslutning og godt vejr.

Onsdag den 10. august har vi lavet en eftermiddagstur til Vestjylland.

Kl. 12.30 afg. fra P. Pladsen ved Hammerum/Gjellerup Hall`n på Palle Fløes Vej.

Vi ser Flymuseet i Stauning. Luftfart gennem det sidste århundrede. (vi har været der for mange år siden, men der sker hele tiden nyt).

Kaffe på Restaurant Stauning Havn.

Går en lille tur langs den lille havn op på en forhøjning med udsigt over Ringkøbing fjord.

Herefter besøger vi Vestjyllands Højskole i Velling.

Vi ser Forundringens Have (sansehave). Vi hører også lidt om Højskolen (foregår udendørs) tænk på påklædning.

Der er overdækkede siddepladser, hvor vi får en forfriskning inden vi starter hjemad.

Hjemme igen ca. kl. 18.00.

Tllmelding efter først til mølle senest 1. august til Anna.

Tlf. 29263594, sms eller mail: <[email protected]> (ikke på telefonsvarer)

Pris: 240 kr. på foreningens konto:7616-4200123 , betales straks man har tilmeldt sig.

Opstart på efterårssæsonen den 26. september, nærmere derom senere.

I ønskes alle en god sommer.

Hilsen fra Motion og Kultur

Anna Søndergaard

Ps. Husk` jer der skal med til Weserberg i september orienteringsmødet den  8. august, står i programmet..

Fra Motion og Kultur Medlemsorientering april 2022

En oversigt over forårets ture.

Mandag den 2. maj

Aftentur/Vandretur Til Ulvedal Plantage og Idrætsskolerne i Ikast.

Mødetid kl. 17.30 på P. Pladsen ved Idrætsskolerne, Hagelskjærvej 40, Ikast.

PRØV HVER ISÆR AT LAVE KØRSELSAFTALE med hinanden, få dem med der ikke selv har bil.

Derfra er der bus til Ulvedal Plantage, der ligger mellem Karup og Kjellerup

Her møder vi Jane Faurby og Kristian Krogh. De bor i udkanten af plantagen.

De tager os med på en gåtur, der er mulighed for en kort og en lidt længere tur. Det er Kartoffeltyskernes egn og vi hører lidt om Jens Langkniv.

Efter gåturen er der en forfriskning.

Herefter tilbage til skolen i Ikast, hvor der er aftenkaffe. Lone Kyed fra Skolen fortæller om stedet m.m.

Denne aften er gratis for medlemmer. (Evt. andre betaler 50 kr. betales på aftenen).

Tilmelding efter først til mølle senest den 24. april, gerne før til Anna. [email protected] sms, eller på tlf. 29263594.

Ingen tilmelding på telefonsvarer.

Husk skiftesko, og lidt aftensmad inden i tager afsted.

Heldagsudflugt turen går til Fyn

Mandag den 23. maj 2022

Kl. 8.45 Afgang med Bus fra P. Pladsen ved Hammerum/Gjellerup Hall`n på Palle Fløes Vej

Vi kører til Faaborg. (Har man brug for formiddagskaffe medbringer man selv).

Vi stiger ombord på Veterantoget, tager turen til Korinth gennem det smukke landskab Svanninge Bakker. Det tager en ½ time.

Herefter går vi igen i bussen.

Ca. kl.12.00 . kører vi til Egeskov, starter med at få udleveret en Sandwish, i må gerne selv medbringe drikkevarer, der er overdækkede spisepladser.

Der er meget at se på Egeskov. Vi går selv rundt i Parken. Sørg at få for en oversigtsplan, så man kan se hvor man er, og hvad der er i de forskellige bygninger, også på slottet.

Efter nærmere aftalt tid ca. kl. 15.00 går turen videre til Ringe Efterskole, hvor vi får eftermiddagskaffe.

Forstander Thomas Danielsen fortæller om stedet og måske lidt rundvisning.

Ca. kl. 17.00 går turen hjemad, vi har undladt den fælles aftensmad for at spare på prisen. Så man må vente med aftensmaden til man er kommet hjem.

Tilmelding efter først til mølle, senest den 9. maj gerne før til Anna på Mail: [email protected] sms, eller på tlf. 29 26 35 94. ingen tilmelding på telefonsvarer.

Pris: 550 kr. betales på foreningens kontonr. 7616 – 4200123. senest 9. maj, tidsfristen bedes overholdt.

Der tages forbehold, hvis der er ændringer.

Der bliver MULIGVIS en eftermiddagstur i første halvdel af august. Bliver sendt ud på mail til den tid, så vær obs på det.

Vi ønskes jer god forår og sommer

Motion og Kultur

Anna Søndergaard

Så er sommerprogrammet her.

_________________________________________________________________________________________________________________

invitation til den ordinære generalforsamling i Sport 92, det gælder også Motion og Kultur

Torsdag den 17. marts kl. 19.00 – 21.00 i Kultursalen.

Af hensyn af forplejning skal tilmelding fra Motion og Kultur ske via mail til Mogens Hyldig [email protected] senest den 14. marts.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Valg af dirigent

Beretning

 1. Sport 92, Erling Engelund
 2. Motion og Kultur, Anna Søndergaard

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Sport 92, Hans Fynboe

Motion og Kultur, Niels Peder Hedegaard

Indkomne forslag Evt. forslag skal være sendt på mail til formanden for Sport 92. senest 14. dage før generalforsamlingen [email protected]

Valg til diverse poster

Sport 92

Fitness

Squash

Motion og Kultur

På valg i 2022

Anna Søndergaard – Modtager genvalg

Anna Marie Andersen – Modtager genvalg

Suppleanter:

Inga Iversen og Hans Henrik Voss – Modtager genvalg

Bodil og Kurt Pedersen – Modtager genvalg

På valg i 2023

Ingrid og Niels Peder Hedegaard (Kasserer)

Bente og Mogens Hyldig (Næstformand)

Motion og Kultur

_______________________________________________________________________________________

Medlemsorientering 1. marts 2022

Vi har lidt vi gerne vil oplyse om.

Først en opfordring til jer, som ikke er kommet i gang igen efter Corona-oplukningen i januar.

Kom og vær med de sidste 4 gange, og få lidt motion og socialt samvær. Reduceret

kontingent til 100 kr.. Mød op ingen tilmelding.

Programmet kort:

Hver gang kl. 14.30 fælles motion og valgfrie idrætter. Kl. ca. 15.30 kaffe derefter kulturel time.

7. marts: Foredrag v. Mediha Omerovic Videbæk. Flugten fra Bosnien til Danmark.

14. marts: Sang v. Agnete Hastrup med violinist.

21. marts: Foredrag ved Michael Pedersen, København. ”Livsglæde hele livet”. Oplysningsforedrag om bekæmpelse af depression hos Seniorer.

4. april: En ekstra gang. Efter kaffen afslutning på vintersæsonen med musik og sang, ved et par af vore medlemmer.

Udlevering af forårs/sommerprogrammet, med Vandretur/Udflugter.

27. marts foreningens 25. års jubilæumsfest, se særskilt indbydelse.

Motion og Kultur

Medlemsorientering 13. januar 2022.

Kære Medlemmer.

Ny orientering.

Efter der nu er lukket op for Kulturlivet, vil vi fra på mandag den 17. januar starte op med normal  program.

Kl. 14.30 fælles motion, som deles i 2 grupper, vi har fået et lokale mere, derefter de valgfrie idrætter. (Kom i god tid)

Jer der ikke magter motionen er velkommen til kaffe og foredrag.

Foredrag ved Jørn Buch, Haderslev, en megen erfaren foredragsholder.

Emne: ”Er den dansk-tyske grænse truffet retfærdigt”.

Husk kop

Gyldigt Coronapas

Mundbind indtil man er aktiv og til man sidder ned.

I må regne med lidt forlænget tid her den første gang, vi skal gennemgå programmet, der er ændringer.

Jer der har fået Vinterprogrammet tag den med.

Vi glæder os til at se både jer der var nye i efteråret, samt tidl. medlemmer.

Hilsen fra udvalget i Motion og Kultur

Anna Søndergaard

PS. Brostrøms udtalelse i aftes på News: Kom ud i kulturlivet igen og dyrk fællesskabet af hensyn til den mentale sundhed.

________________

Medlemsorientering 8. januar 2022

Kære  medlemmer

Som nævnt i nytårsbrevet blev d. 3. og 10. januar aflyst.

Efter den 5. januar, må der godt være motion for hold, for både børn og voksne.

Efter opfordringer fra flere, vil vi med kort varsel prøve, om vi kan få gang i motionen allerede nu på mandag d. 10. januar.

Vi mødes kl. 14.30 i hal 2 til den fælles motion, indgang fra begge sider, og der vises coronapas og bæres mundbind indtil man er aktiv.

Vi forsøger at dele op i 2 grupper, så man ikke er så tæt på hinanden, vi har fået et lokale mere.

De valgfrie idrætter derefter er som de hidtil har været.

Mød omklædt hjemmefra. Kan ikke komme i Kultursalen med overtøj.

Vi kan ikke få kaffe. Så tag vandflaske med.

Spritte af jævnligt.

Efter 4 ugers pause er der behov for at få kroppen rørt, gå ture er ikke nok.

Har man problemer med skulder-ryg-knæ-m.m. kan man godt bruge resten af kroppen, lidt er bedre end ingenting, ellers går det ud over helbredet på sigt.

Foredrag genoptages så snart det er muligt, prøv at holde jer opdateret.

Kontingent – vent med betaling til i hører nærmere.

Der er programmer til dem der ikke har fået.

Vi glæder os til at se en flok positive deltagere på mandag.

Hilsen fra udvalget i Motion og Kultur

Anna Søndergaard

______________________

Medlemsorientring 30. december 2021.

Kære medlemmer i Motion og Kultur.

Vi håber i alle er kommet godt gennem julen, og ser hen til at mødes igen efter nytår.

Desværre er det sådan, at der er lukket for Kulturen (foredrag), så vi foreløbig må aflyse den 3. og 10. januar.

MEN vi må godt have motion/idræt. Det vil vi prøve om vi kan komme i gang med hurtigst muligt.

Vi forsøger om vi kan få Springsalen, så vi kan dele den fælles motionsdel i 2 grupper, så man ikke er så tæt på hinanden. De valgfrie idrætter vil være som sædvanlig.

Det håber vi, at i vil bakke op om.

Der er brug for at få motion og få kroppens muskler rørt.

Det får i nærmere besked om, så hold øje med jeres mail, om vi kan nå det til den 10. jan. får vi se.

Med håb om et godt nytår 2022 og på snarlig gensyn sendes de bedste hilsener.

Tak for jeres store opbakning i efteråret.

Motion og KulturAnna Søndergaard

Program forår 2022

Program efterår 2021

Opstart efterår 2021 den 27. september kl. 14.30

Udflugt omkring Mossø den 26. august

Medlemsorientering August 2021.

Kære medlemmer.
Vi vil denne gang invitere til en eftermiddagsudflugt.
Nu da Knyt Sammenugen er aflyst, har vi med meget kort varsel lavet en udflugt den dag, hvor der skulle have været Seniordag.

Det er torsdag den 26. august.

Turen går til det østjyske omkring Mossø.

Afg. Kl. 12.30 fra den gamle P. Plads på Palle Fløes Vej ved Hammerum/Gjellerup Hall`n

Er tilbage i Hammerum ca. kl. 18.00.

Vi kører over Vrads, Bryrup til Kloster Mølle, der hvor Gudenåen løber i Mossø.
Vi får fortalt lidt om hvad der har været på stedet, og vi ser den gamle tørrelade, hvor pap har hængt til tørre.

Derefter kører vi til Cafe Greenhouse i Ry (Ry Golf Club) og får eftermiddagskaffe. Der er en fantastisk flot udsigt.

Turen går videre langs østsiden af søen, ned til Ejer Bavnehøj hvor vi gør holdt, så de der har lyst, kan komme en tur op i tårnet.

Derfra går turen vest på, til Vestbirk og vi ser ”Den genfundne bro”. Her vil der være en lille forfriskning inden vi kører hjemad.

Vi kører ad mange smukke veje i det kuperede terræn.
Har fået Ove Bach med, han vil fortælle lidt om det vi ser.

Hurtig tilmelding efter først til mølle, senest lørdag den 21. august.

Til Anna på mail, sms, el. telefon, ingen tilmelding på telefonsvarer.
Tlf. 97116323 / 29263594
Mail:[email protected]

Betaling 250 kr. på foreningens konto 7616-4200123 sideløbende med tilmelding.

Da det meste er udendørs, så tag tøj på efter vejret.

Ps. Der er rygter i omløb at vores efterårssæson er onsdage, det er ikke rigtig.

Der kommer nærmere besked og annonce i Sunds-Gjellerup avis midt i september.

Opstarten bliver den 27. september.

Håber alle har det godt.

Hilsen fra
Motion og Kultur
Anna Søndergaard

Medlemsorientering maj 2021Kære medlemmer i Motion og KulturI orienteringsbrevet i april skrev vi, at vi håbede at kunne lave vandretur og en udflugt her i foråret. På grund af forsamlingsantal har det ikke været muligt før nu.Nu sker der lidt. Mandag den 14. juni er der generalforsamling i Sport 92, hvor vi hører ind under. Det er i Kultursalen kl. 19.00. Mandag den 21. juni, på årets længste dag, har vi en aftentur til Laugesens Have, ligger mellem Videbæk og Spjald. Det er et moderne kursuscenter. Her vil Direktør på stedet Søren Elbæk gå en tur med os i den 12 tønder land store og flotte park og fortælle om stedet.Efter aftenkaffen vil Søren Elbæk holde foredrag om sit liv og oplevelser, han er tidl. alkoholiker. p.t. er han også Viceborgmester i Ringkøbing/Skjern Kommune. Kl. 18.00 afg. med bus fra P. Pladsen ved Hammerum Hallen på Palle Fløes Vej.Man skal medbringe Coronapas og mundbind (fodtøj efter vejrforholdene). Der åbnes for tilmelding fredag den 4. juni kl. 9.00 til og med onsdag den 9. juni.Det er efter først til mølle, der er plads til 70 deltagere.Tilmelding til Anna, Markvænget 31, tlf. 29263594 evt. 97116323, ingen tilmelding på telefonsvarer.Med tilskud fra M & K er prisen for aftenen 150 kr. på foreningens konto:7616 4200123, betales først efter tilmelding. Vi er godt i gang med planlægning af Efterårsprogrammet, vi tror på at der bliver normale tilstande igen. Motion og Kulturønsker jer en god sommer og på gensyn.Anna Søndergaard

Kære Medlemmer
Efter et år hvor Corona har dikteret vores tilværelse, og for mange er trivsel og optimismen dykket.
Vi har brug for at få virkelysten igen, vi er jo sociale individer, har behov for at være sammen og have fælles oplevelser.
Hele vinterprogrammet måtte jo aflyses. Vi har håb om hen over foråret/sommer at kunne lave en vandretur/udflugt. Der kan ikke sættes datoer på endnu, I hører nærmere når det er muligt.

Medlemsorientering maj 2021
Kære medlemmer i Motion og Kultur
I orienteringsbrevet i april skrev vi, at vi håbede at kunne lave vandretur og en udflugt her i foråret. På grund af forsamlingsantal har det ikke været muligt før nu.
Nu sker der lidt.
 
Mandag den 14. juni er der generalforsamling i Sport 92, hvor vi hører ind under. Det er i Kultursalen kl. 19.00.
 
Mandag den 21. juni, på årets længste dag, har vi en aftentur til Laugesens Have, ligger mellem Videbæk og Spjald. Det er et moderne kursuscenter. Her vil Direktør på stedet Søren Elbæk gå en tur med os i den 12 tønder land store og flotte park og fortælle om stedet.
Efter aftenkaffen vil Søren Elbæk holde foredrag om sit liv og oplevelser, han er tidl. alkoholiker. p.t. er han også Viceborgmester i Ringkøbing/Skjern Kommune.
 
Kl. 18.00 afg. med bus fra P. Pladsen ved Hammerum Hallen på Palle Fløes Vej.
Man skal medbringe Coronapas og mundbind (fodtøj efter vejrforholdene).
 
Der åbnes for tilmelding fredag den 4. juni kl. 9.00 til og med onsdag den 9. juni.
Det er efter først til mølle, der er plads til 70 deltagere.
Tilmelding til Anna, Markvænget 31, tlf. 29263594 evt. 97116323, ingen tilmelding på telefonsvarer.
Med tilskud fra M & K er prisen for aftenen 150 kr. på foreningens konto:7616 4200123, betales først efter tilmelding.
 
Vi er godt i gang med planlægning af Efterårsprogrammet, vi tror på at der bliver normale tilstande igen.
 
Motion og Kultur
ønsker jer en god sommer og på gensyn.
Anna Søndergaard

SvarSvar alleVideresenddav

2021-04-08 Medlemsorientering

MEN vi har planlagt en tur 3-4 august til Cirkusrevyen og Nordsjælland. Det er en tur, der er specielt lavet til Motion og Kultur, der er fyldt mere på end diverse andre ture, bl.a. Jægerspris Slot med rundvisning. Slottet blev i 1854 privat bolig for kong Frederik d. VII og grevinde Danner. Mindestuerne står som dengang, der er meget at se.

Folder med hele programmet og alle oplysninger kan afhentes hos Anna, Markvænget 31.

Tilmelding efter først til mølle, (vi har 50 pladser) skal ske til Anna senest d. 25. april.
Tlf. 97116323 el. 29263594
Pris: 1.995 kr. i dobbeltværelse + 300 kr. for enk. værelse. Betaling på foreningens konto senest d. 1. maj.
Konto i Handelsbanken:7616 4200123.

Skulle turen blive aflyst på grund af restriktioner, så refunderes beløbet.

Prisen inkluderer:

 • Bus, dansk kørende rejseleder.
 • Ophold på Gentofte Hotel i dobbeltværelse
 • 1 x frokostsandwich
 • Kaffe/the + eftermiddagskage begge dage
 • 1 x morgenmad
 • 1 x let frokost på Gerlev Kro. (valgfri Stjerneskud el. Pariserbøf, skal vælges ved tilmelding).
 • 1 x aftensmad på Bakkens Perle
 • Billetter til Cirkusrevyen (kategori B)
 • Rundvisning og entre på Jægerspris Slot
 • Skatter og afgifter samt bidrag til Rejsegarantifonden.

Motion og Kultur
ønsker alle en god forår og sommer.
Anna Søndergaard

2021-01-21 Nytårshilsen fra motion og kultur

Kære medlemmer.
Til alle som har været med i løbet af året 2020.
Det har været et mærkeligt år, både vinter og efterårsprogrammet blev ikke fuldført.
Det har været træls med de mange aflysninger.
Det samme gælder igen i år, vinterprogrammet, som var planlagt til at skulle starte den 11. januar, der er nu foreløbig aflyst indtil midt i februar, det er dog også usikkert derefter.
Vi gi`r ikke op, skulle der blive mulighed for i løbet af vinteren/foråret, at komme i gang, er vi klar og der bliver sendt information til jer.
Håber i alle har det godt.
Vi håber at 2021 snart må vise sig til det bedre.
Mvh.
Motion og Kultur
Anna Søndergaard

DGI sender hele tiden opfordringer ud, de skriver –
Hold gang i kroppen sammen med familien eller hver for sig.
Vi ved godt at fællesskab betyder meget her, kom ud at gå en tur hver dag uanset vejret, er man alene, aftal med en at følges med, ellers er det for nemt at springe over. Det betyder utroligt meget for humøret.
Men det er ikke nok, kroppen skal også røres hver dag i form af sidebøjninger, vridninger, rundsving, balance og halsøvelser m.m. prøv at være lidt opfindsom. Vi må prøve at holde gang i både den fysiske og mentale sundhed.

2020 12-11 Nedlukning af alle aktiviteter

Kære medlemmer. Så skete det desværre igen. Vi fik heller ikke efterårsprogrammet sluttet af. Juleafslutningen på mandag er aflyst. Vi håber at opstarten, efter jul den 11. januar, kan gennemføres. Men i får ny besked i uge 1, så hold øje med jeres mail. Tak til jer, som gjorde det muligt, at gennemføre foredragsrækken her i efteråret med god tilslutning.Vi ønsker jer alle en glædelig jul, vi håber 2021 må blive nemmere, at komme igennem. Pas godt på jer selv. Hermed julehilsen fra Motion og Kultur.

Foredrag efterår 2020

Foreløbig plan for foredrag for medlemmer, der er tilmeldt Efterårssæsonen.
Mandage kl. 15.15 i Kultursalen (ingen kaffe).
Kom i god tid, på grund af registrering, som vi er pålagt.
Vel mødt, medbring håndsprit, og HOLD AFSTAND!

Nu skal der bæres mundbind fra man træder ind på Bibliotekets og Hallens område og ind i Kultursalen, men ikke når man sidder ned.
Vi gør det vi kan med at overholde reglerne, håber I tager ansvar over for hinanden (afstand).
Huske at blive krydset af hver gang.

??. januar 2021 Opstart på 2021. (Hvis coronaen tillader det)

Onsdag 23 september

Orientering til medlemmer der er tilmeldt Efterårssæsonen. Orienteringen i fik i sidste uge holder ikke længere. Vi aflyser opstartsdatoen d. 28. september. Der er foreløbig ingen form for motion, på grund af antal. Vi afholder foredragsdelen (med afstand).for at holde liv i foreningen. Vi starter mandag den 5. oktober kl. 15.15, (ingen kaffe). Kom i god tid, på grund af registrering, som vi er pålagt. Udlevering og gennemgang af efterårsprogrammet, den er lavet før sommerferien med hensyn til foredragene.

Foredraget den 5. oktober. Fhv. Journalist på Skive Folkeblad Ole Tang. Han fortæller sit nyeste om de ”Vestjyske Originaler”.vi har haft ham for et par år siden, det her er så en fortsættelse af historierne.

Vel mødt, medbring håndsprit, og HOLD AFSTAND.

Hold øje med jeres mail der kan jo pludselig igen komme ændringer. Ring endelig hvis i har spørgsmål Mvh. Motion og Kultur Tlf. 97116323.

Generalforsamling Sport 92 og Motion og Kultur.
Anders Sørup 2020 08-14

27 var mødt op til den forsinkede generalforsamling. Ganske flot i det gode vejr. Erling og Anna aflagde beretning som bar præg af at omhandle ting som var sket for lang tid siden. Beretningerne bar også præg af lidt frygt for fremtiden. Hvilken indflydelse vil coronaen få på aktiviteterne. Begge regnskaber viste positive tal. Erling fortalte om en succes med grupperabat og gruppetilmelding for medlemmer i de tilknyttede foreninger. Vi fik præsenteret en ny hjemmeside som sport92 (Rasmus Gjørret) har lavet. Her har motion og kultur fået sin egen rullegardin. Vi kan tilgå denne side direkte fra vores egen domæne www.motionogkultur.dk. Rasmus har kreeret det og vi skal så selv putte indholdet i. Tak for hjælpen Rasmus.