Frølundvej 41, Hammerum, 7400 Herning
+45 2124 9664
info@sport92.dk

Regler

Informationen er lånt fra Dansk Padel Forbund. Du kan læse mere på deres hjemmeside.

Spillet
De grundlæggende regler er forklaret kort i det følgende, med det sigte at give en kort introduktion til spillet.
Padel spilles altid som double.

Serv

 • Altid underhåndsserv. Bolden ”droppes” i jorden, hvorefter der bolden slås diagonalt over på modstanderens banehalvdel.
 • For hvert parti skifter det servende hold.
 • Man har ret til to serv hver gang der serves.

Serveregler

 • Bolden skal have været i kontakt med underlaget før spilleren slår til den.
 • Bolden må ikke være over taljehøjde i det øjeblik der slås til den. I praksis betyder det at serven bliver en underhåndsserv eller en variant heraf.
 • Både spiller og bold skal være bag serve- og centerlinjen, indtil bolden er ramt.
 • Både spiller og bold må ikke berøre serve- og centerlinjen.
 • Spilleren skal have mindst en fod i jorden når bolden rammes.
 • Første serv serves fra højre til venstre, hvorefter der skiftes side for hver point.
 • Bolden skal ramme i modstanderens servefelt eller servefeltets linjer.

Selve duellen

 • Spillet sættes i gang med en underhåndsserv.
 • Bolden slås frem og tilbage over nettet.
 • Der er ingen krav til, hvilken spiller i parret, der slår til bolden. Når spillet er sat i gang med en serv, må spillerne befinde sig overalt på egen banehalvdel.
 • Bolden må ramme jorden max 1 gang. Der må gerne slås til bolden inden den har haft kontakt med jorden.
 • Bolden må aldrig ramme hegn/gitter eller glasvæg før den har ramt jorden.
 • Når bolden først har ramt jorden én gang, må den gerne ramme glasvæggene, der omgiver banen – også på egen banehalvdel.
 • Ligeledes må bolden, efter første kontakt med jorden, også ramme hegnet på modstanderens banehalvdel (dog aldrig i serven). Bolden må aldrig skydes i hegnet på egen banehalvdel.
 • Bolden skal efter kontakt med glas eller gitter/hegn slås over på modstanderens banehalvdel.  
 • Glasvæggene på egen banehalvdel må og kan, som i squash, benyttes til at returnere bolden til modstanderens banehalvdel.

Point
Der gives point til et hold, hvis:

 • Bolden rammer jorden på modstandernes banehalvdel mere end én gang.
 • Hvis en af modstanderne rammer bolden med battet mere end én gang.
 • Hvis bolden berører en modspiller i alm. spil.
 • Hvis bolden rammer hegnet på egen banehalvdel.

Man får point efter samme system som i tennis ”0, 15, 30, 40, parti”. 6 partier giver et sæt og der spilles altid bedst af 3 sæt.